אזהרה חומרים מסוכנים

     

כללי התנהגות בסביבת חומר דליק

1 אסור לעשן במקום.

2 אסור להדליק אש ברדיוס של 20 מטר.

3 אסור לדבר בטלפון נייד.

4 אסור להפעיל מכשיר חשמלי.

5  לבדוק שיש מטף תקין ומלא.

במקרה של בעיה מהקטנה ביותר יש להתקשר לכיבוי אש דחוף 102.

פרי אנרגיה נייד 055-2239286 טל/פקס 077-5523505 Email: lital.moskovich@gmail.com