אזהרה חומרים מסוכנים

סולר     דליק

אזהרה נאה להתנהג בהתאם

        אסור   אסור   אסור

1 לעשן במקום

2 להדליק אש ברדיוס של 20 מטר

3 לדבר בטלפון נייד

4 להפעיל מכשיר חשמלי

5 לבדוק שיש מטף תקין ומלא

במקרה של בעיה מהקטנה ביותר יש להתקשר לכיבוי אש דחוף 102

פרי אנרגיה נייד 055-2239286 טל/פקס 077-5523505 Email: lital.moskovich@gmail.com