פנוי שמן ממוסכים

איך נפטרים משמן מנוע?

שמן המיוצר לענף הרכב הוא תוצר של תעשיית הנפט. השמן מופק מחומרים אורגנים שהופקו מתזקיקי נפט, או שיוצרו באופן סינטטי והוא נועד לשמש לצורכי סיכה, בידוד וכד'.
השמן המשומש הוא שמן שנעשה בלתי ראוי לשימוש לצרכי סיכה, כתוצאה משימוש, אחסנה, טלטול, או סיבה דומה אחרת, לרבות שאריות שמן שנאגרו במסנן משומש
המשרד להגנת הסביבה רואה בנושא חשיבות רבה בטיפול בשמן משומש ובאתר האינטרנט של המשרד נרשם כדלקמן: " עיסוק בשמן משומש, לרבות: איסופו, הובלתו, אחסונו, מחזורו ופינויו, שלא על פי הקבוע בהוראות החוק והתקנות, עלול לגרום לפגיעה קצרה וארוכת טווח בבריאות הציבור והסביבה לרבות: לזיהום קרקע, זיהום מי נחלים, מי תהום וזיהום אוויר"
במהלך הטיפול בכלי רכב מוחלפים מסנני שמן (פילטרים). בכל מסנן מצטברים בממוצע כ-300 מ"ל שמן משומש המכיל מתכות כבדות וחומרים מסוכנים אחרים. שמן שמושלך למערכת הביוב משבש את פעולת מכוני טיהור שפכים, גורם לנזקים כספיים כבדים ופוגע באיכות המים המושבים להשקיה. שאריות השמן ממסננים שמגיעים לאתרי הפסולת גורמים למפגעים קשים ולזיהום קרקע ומי תהום.
בארץ פועלים כ- 3,000 מוסכי מכונאות, המייצרים מעל 3 מיליון מסנני שמן משומשים מדי שנה, והמשרד להגנת הסביבה פועל לאכיפת איסוף המסננים המשומשים מהמוסכים במסגרת החוק ולפנותם למחזור באתר מאושר.
השמן המשומש מהווה סכנה בריאותית לבריאות האדם ומכאן החשיבות של פינוי שמן משומש לאתר מוגן שימנע דליפה של השמן המשומש לקרקע ולמקורות המים.

חוק חומרים מסוכנים התשנ"ג.

על מנת להגן על בריאות הציבור חוקק חוק בשם חומרים המסוכנים, התשנ"ג – 1993 ונקבעו תקנות למניעת מפגעים (שמן משומש) התשנ"ג – 1993 המסדירים את העיסוק בשמן משומש- אי ציות לחוק או לתקנות מהווה עבירה פלילית.
המשרד להגנת הסביבה קבע את כלל התנאים לטיפול ופינוי של שמן משומש ומסננים מהמוסכים כיצד לאסוף, לאחסן ולשנע. את הטיפול בפינוי שמן משומש ומסנני שמן מהמוסכים בידי מספר חברות אשר קיבלו זיכיון לשם כך.
במשך שנים מאז שחוקק החוק בנושא איסוף ומחזור שמן משומש ומסנני שמן, פעל השוק באיזון מלא וכל הצדדים משתפים פעולה לטובת הגנת הסביבה. אולם, משהו השתבש בשנה האחרונה על יד אותם גורמים שקיבלו את הזכיינות ממדינת ישראל לפינוי ולמחזור והמוסכים 'זכו' להודעות על העלאת מחיר בפינוי השמנים והמסננים בשיעור של מאות אחוזים .
פינוי שמנים ומסנני שמן משומשים ומחזורם הוא מטלה אזרחית חשובה אשר נועדה לשרת את טובת הציבור באמצעות שמירה על שלומו ובריאותו. והשאלה הנשאלת היא מדוע מחיר הפינוי והמחזור של השמן המשומש, המהווה נטל כלכלי כבד, על פי המצב הנוהג כיום, מוטל על כתפי המוסכים בלבד?
מדוע המוסכים צריכים לשאת בנטל הזה בלי שתהיה להם יכולת בחירה ומיקוח כפי שנהוג בכל שוק חופשי?
מדוע יצרני השמנים לתעשיית הרכב אינם נוטלים חלק בנטל שהרי הם המרוויחים הגדולים ממכירת השמן או מסנן השמן לצרכן הסופי?
מדוע המדינה הדואגת לשלום הציבור, בריאותו ורווחתו אינה נוקטת צעדים על מנת לוודא שהנטל הכלכלי הכרוך בפינוי שמן משומש ומסנני שמן יהיה סביר ומאוזן בין כל השותפים הפעלים בתחום?
תשאלו אילו צעדים המדינה יכולה לנקוט ?
ראשית, המדינה יכולה לפקח על מחיר כפי שהיא עושה במוצרים ושירותים חיוניים אחרים, זאת, על מנת שלא לאפשר לגופים מונופוליסטיים או ריכוזיים שקיבלו את הזיכיון וההרשאה לפעול בתחום זה לנצל את כוחם ומעמדם לרעה על מנת להפיק רווחים כלכליים על חשבונם וגבם של אחרים ובמקרה זה אוכלוסיית בעלי המוסכים והציבור בכללותו.
שנית, המדינה יכולה להחליט באמצעות חקיקה ותקנות שהאחריות על פינוי השמנים ומחזורם תוטל לפתחם של היצרנים המפיקים רווחים כלכליים מהמוצרים אותם הם מוכרים לציבור באמצעות המוסכים.

פרי אנרגיה מספקת שירותי פינוי שמן שחור (משומש) ?

שירות פינוי שמן משומש מיועד עבור מוסכים , מפעלים, מתקנים לתחזוקת ציי רכבים, סירות, ציוד חקלאי, מרינות וכדומה.

פינוי שמן ממוסכים

עלות פינוי שמן משומש ?

השרות לפינוי שמן משומש ניתן חינם לכמויות של מעל 500 ליטר.

פינוי כמות של מתחת ל-500 ליטר העלות תהיה 300 ש"ח.